PRÒTESIS FIXA I REMOVIBLE

Les pròtesis són instruments o aparells confeccionats en els laboratoris dentals, per suplir les peces dentàries perdudes, per restablir la funció masticatòria i, moltes vegades, contribuir a millorar l’estètica del pacient.

Les pròtesis són instruments confeccionats en els laboratoris dentals per suplir les peces dentàries perdudes, restablir la funció masticatòria i contribuir a millorar l’estètica del pacient.