Causes, efectes i consells contra la boca seca

Sense adonar-te un dia sents la boca seca, que et costa empassar saliva, que els teus llavis estan com enganxats i descobreixes que es creen aquells odiosos filets a la comissura dels llavis. Pateixes de xerostomia.

BOCA SECA

La xerostomia és el símptoma que defineix la sensació subjectiva de sequedat de la boca per mal funcionament de les glàndules salivals. El trastorn així es provoca per la pèrdua del flux salival. Actualment sobre un 20% de joves poden patir aquesta síndrome i en adults de 60 anys s’arriba ja al 50%.

Les causes d’aquest trastorn són molt variades, des del consum de fàrmacs a les malalties sistèmiques com la diabetis passant pel consum de marihuana. Cal vigilar doncs en l’ús i abús de certs fàrmacs. Actualment més de 500 famílies de medicaments són susceptibles de provocar xerostomia.

Els efectes que provoca la boca seca afecten sobretot la cavitat bucal provocant ardors i dolors. També generen:

  • Trastorns alimentaris a causa de la dificultat per mastegar i deglutir.
  • L’aparició de disgèusia, tal com es coneix a l’alteració del sentit del gust (la carn pot tenir gust a metall).
  • L’halitosi.
  • Dificultat en l’ús de la pròtesi dental.
  • Problemes en la parla.

A més i segons un estudi recent realitzat a la Universitat de Granada hi ha una vinculació moderada entre l’asma i la xerostomia. Així es va poder confirmar que un gran percentatge dels pacients amb asma també presentaven síndrome de boca seca. Segons els investigadors les dades obtingudes van indicar que certs tractaments amb altes dosis de corticosteroides inhalats disminueixen la producció de proteïnes salivals, les quals compleixen una funció protectora sobre la mucosa oral, per la qual cosa clínicament aquest efecte es presenta en els casos de xerostomia i per general es veu associat a un pitjor control de l’asma.

Per aconseguir pal•liar els efectes de la síndrome de boca seca primer caldrà fer el diagnòstic a través de l’exploració física de la mucosa bucal, de la llengua, … A més per mesurar el flux salival i el grau de xerostomia, caldrà fer una salimetria.

Per a pal•liar la xerostomia en casos irreversibles es poden recórrer a diversos procediments:

  • Estímuls locals: es basen en estímuls mecànics com augment de la funció masticatòria menjant aliments que requereixin una masticació més enèrgica com les pastanagues, ingerir glops d’aigua durant els àpats, mastegar xiclets sense sucre. Els estímuls gustatius són aliments àcids-amargs que augmenten la salivació, encara que el benefici obtingut és escàs.
  • Fàrmacs: tot i que la xerostomia la provoquen molts fàrmacs, hi ha alguns que ajuden a pal•liar-la, com la pilocarpina, la anetoletritiona, o el betanecol, entre d’altres.
  • Substituts salivals: són solucions acuasiòniques i de carboximetilcel•lulosa, amb mucina, glicoproteïnes i preparacions amb contingut enzimàtic, que imiten a la saliva.
  • Prevenció de càries: com el raspallat de dents, la limitació en el consum d’hidrats de carboni d’absorció ràpida, ús de gels de fluor i antisèptics bucals com la clorhexidina.

Foto vía  Jelleke Vanooteghem

Aún sin comentarios

Comentarios cerrados