ATM

Els trastorns del ATM afecten les articulacions i músculs de la masticació que connecten la mandíbula inferior al crani.

Els símptomes poden ser dolor en mossegar, dificultat per obrir o tancar la boca, mal de cap o d’oïda, bloqueig de la mandíbula que afecta el disc cartilaginós, als lúesculos de mandíbula, cara i coll, als lligaments, als gots sanguinis i nervis propers ia les dents.